Missie

foto-missie

Het Eindhovens Muziekcollectief is een vereniging die muziek maakt en het organiseren van muzikale en culturele activiteiten zo wil invullen dat alle leden hier met elkaar plezier aan beleven.

Doelstelling:

De vereniging is bedoeld voor mensen die een instrument bespelen of willen leren bespelen dat past binnen de bezetting van een orkest en/of slagwerkgroep. Bij de vereniging zijn naast muzikale kwaliteiten en de wil en de inzet om een zo goed mogelijke muzikale prestatie neer te zetten, ook betrokkenheid bij de vereniging en bij haar leden van belang. Het op goed niveau muziek maken is belangrijk, maar gezelligheid en de sociale (maatschappelijke) betrokkenheid zeker ook. Om dit in te kunnen vullen, is inzet en een betrokken en positieve instelling van alle leden nodig. We streven naar een juiste balans tussen prestatie en plezier. Naast muzikale elementen zijn de sociale aspecten een onlosmakelijk onderdeel van de vereniging. Niet alleen binnen de vereniging, maar ook in de wijk waar we gevestigd zijn. We doen verschillende activiteiten in het kader van educatie en ontwikkeling. De vereniging streeft naar een eigentijds imago door te werken aan en/of mee te werken aan de ontwikkeling van vernieuwende muzikale activiteiten.

Profiel:

Het profiel van de vereniging, oftewel het antwoord op de vraag, hoe willen we door de buitenwereld (het publiek, maar natuurlijk ook nieuwe leden) gezien worden, is: een vereniging die vernieuwend bezig is en experimenten niet schuwt. Een vereniging met twee zelfstandige elementen, het orkest en de slagwerkgroep, die samen maar ook afzonderlijk kunnen en willen opereren. Een vereniging die ook kan voortborduren op de ervaringen uit het lange bestaan van de beide clubs waaruit EM in 2013 is voortgekomen. We streven naar muziek op maat, passend bij de bezetting en passend bij het niveau van de leden, zodat iedereen er plezier (= ook voldoende uitdaging) in heeft.

Het invullen van dit profiel, dat we anders zijn dan het gemiddelde orkest en dat het iets bijzonders is om lid van te zijn, geven we concreet handen en voeten door leuke en uitdagende projecten af te wisselen met meer “traditionele” concerten, bijzondere samenwerkingen met andere disciplines en te zorgen dat er een club staat waar iedereen zich thuis voelt.

Concertagenda

< 2019 >
Juli
  • Geen evenementen

Nieuwsarchief