header

Donateurs

Het Eindhovens Muziekcollectief is erg blij met haar donateurs, een groep vaste supporters die ons ieder jaar financieel steunen. Mede dankzij hen zijn we in staat om ieder jaar opnieuw mooie resultaten neer te zetten.

Wat gebeurt er met het geld?

Door deze steun kunnen wij met groot plezier muziekoptredens verzorgen zoals de aubades op Koningsdag, het inhalen van de avondwandelvierdaagse en het jaarlijkse Kerstconcert. Ook worden de gelden gebruikt voor het opleiden van (jeugd)muzikanten. Wij werken samen met een basisschool om zo de jeugd enthousiast te krijgen voor de blaasmuziek. Verder is het onderhoud van het instrumentarium een kostbare aangelegenheid voor een vereniging.

Wat krijg je ervoor terug?

Je mag van ons verwachten dat wij je als waardevolle vriend zullen behandelen door:
- Het digitaal toesturen van onze nieuwsbrief
- Je uit te nodigen voor concerten en optredens

Zo blijf je, indien gewenst, op de hoogte van en betrokken bij alles dat binnen onze vereniging speelt.

Wil je ons helpen? Word dan donateur vanaf EUR 25,- per jaar. Ook een eenmalige storting is welkom. Je kunt je aanmelden door middel van het sturen van een email naar bestuur@eindhovensmuziekcollectief.nl of via NL89 INGB 0001 1013 08

Hoe meld ik me af als donateur?

Uiteraard betreuren wij het als een donateur zich afmeldt. Wij zijn echter wel heel dankbaar voor de donaties van de afgelopen jaren. Afmelden kun je het beste doen door middel van het sturen van een email naar bestuur@eindhovensmuziekcollectief.nl