header

Bestuur

We zijn een vereniging conform de wettelijke vereisten, zoals opgenomen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Conform de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 3 leden (voorzitter, penningmeester en secretaris).

Het huidige bestuur bestaat uit 4 personen:
- Ria Leermakers (voorzitter)
- Susan de Korte (secretaris)
- Bart Leermakers (penningmeester)
- Xander Jansen (bestuurslid)

Als bestuursleden onderschrijven we de doelstellingen van de vereniging en zullen we deze bewaken. Het bestuur draagt zorg voor het besturen van de vereniging, hiertoe behoort onder meer het aansturen van dirigent en instructeur en het opstellen van beleid, evalueren en indien nodig aanpassen van beleid.

Omdat je het zijn van een vereniging samen met elkaar doet, is er ook een aantal commissies binnen onze verenging actief. Daarnaast is een er aantal mensen met speciale taakgebieden, die structureel en/of projectmatig inzetbaar zijn en wordt van alle leden met enige regelmaat verwacht dat er wat hand- en spandiensten worden verricht rondom optredens en activiteiten.

De vaste commissies zijn:
- Muziekcommissie Orkest
- Muziekcommissie Slagwerkgroep
- Commissie Opleidingen
- PR-commissie